Corrosie is een groot probleem in ieder huishouden. Lees hieronder verschillende maatregelen voor preventief onderhoud om corrosie te voorkomen.

Wat is corrosie?

Corrosie ontstaat wanneer een materiaal verslechterd als gevolg van omgevingsfactoren.
Corrosie treedt op als natuurlijk proces wanneer het voldoet aan drie voorwaarden.

 • De aanwezigheid van vocht
 • Een metalen oppervlak
 • Oxiderend middel

Dit proces zet metaal om in één van de zouten. Het hangt af van het metaal of het metaal wordt omgezet in oxiden, hydroxiden of sulfiden. Het metaal is chemisch onstabiel en het zout is stabieler.
Een van de meest voorkomende vormen van corrosie is roestvorming. Wanneer ijzer roest, heet de rode schilferige substantie ijzeroxide.

Effecten op metaal

Corrosie tast metalen op een aantal manieren aan.
Wanneer metalen structuren corroderen, verzwakt hun integriteit. Dit maakt ze vatbaarder voor instorting.
Zodra corrosie begint, kan het zich snel verspreiden.
Het is dus nodig om waakzaam te zijn en het te voorkomen wanneer het begint.

Methoden om corrosie te voorkomen

De volgende methoden kunnen roest voorkomen.

 1. Keuze van gebruikte metaal

Allereerst beginnen we met de eenvoudigste oplossing: Het gebruik van een metaal dat bestand is tegen corrosie.
Aluminium en roestvrij staal zijn typische voorbeelden van dergelijke metalen.

 1. Beschermende coating

Vervolgens zou je eerst een goedkope maar effectieve manier kunnen toepassen.
Het aanbrengen van een verflaag.
Verf treedt op als een barrière tussen het metaal en de elementen. Dit voorkomt de stroom van elektrochemische lading die corrosie veroorzaakt.

Poedercoatings zijn ook goedkope oplossingen voor corrosiepreventie. Een droog poeder beschermt het oppervlak van het metaal met een coating.
Nadat het metaal verhit is, versmelt het poeder met het metaal in een gelijkmatige en uniforme coating.

Verschillende gebruikte samenstellingen van poeder:

 • polyester
 • nylon
 • urethaan
 • epoxy
 • acryl
 1. Beheersing van de omgevingsomstandigheden

Corrosie is het resultaat van een chemische reactie tussen metaal en bepaalde gassen in het milieu. Bij beheersing van de aanwezigheid van deze gassen in het milieu, beheerst men ook het optreden van de reactie. Een eenvoudige maatregel voor preventief onderhoud in dit verband is het verminderen van de blootstelling aan regen of luchtvochtigheid. Een complexe maatregel is het beheersen van het zwavel/zuurstof/chloorgehalte van het milieu.
Een voorbeeld van een complexe maatregel is de behandeling van water dat aanwezig is in waterkokers met ontharders. Waterontharders verwijderen calcium en magnesium in water. Calcium en Magnesium zijn zeer reactieve metalen die de kans op corrosie vergroten. Daarnaast helpen ontharders ook bij het beheer van het zuurstofgehalte en de alkaliniteit van het water.

 1. Coatings

Corrosiepreventie kan bereik je door het oppervlak van het metaal te coaten met een ander metaal dat een relatief hoger of lager potentieel heeft om te oxideren.
Er zijn twee verschillende beschermingen:

Anodische bescherming

Allereerst heb je Anodische bescherming.
Bij anodische bescherming wordt het oppervlak beschermt met een coating van metaal dat minder reactief is (bijvoorbeeld tin). In het gegeven voorbeeld is tin veel minder gevoelig voor corrosie.
Hierdoor is het oppervlak veilig zolang de coating aanwezig is. Dit noemt men een anodische bescherming omdat het te beschermen metaaloppervlak in dit oppervlak een anode wordt.
Anodische bescherming gebruikt men om opslagtanks van koolstofstaal te beschermen die gebruikt worden voor de opslag van vijftig procent bijtende soda en zwavelzuur.
Kathodische bescherming wordt niet gebruikt in een dergelijke omgeving, omdat de huidige eisen die daaraan worden gesteld extreem hoog zijn.

Kathodische bescherming

Dan heb je nog Kathodische Bescherming.
Het aanbrengen van een zinklaag op een oppervlak van ijzerlegeringsstaal is een veelvoorkomend voorbeeld van kathodische bescherming. Dit proces wordt ook wel galvaniseren genoemd. Omdat zink reactiever is dan staal, zal het corroderen. Het zal oxideren wat corrosie van staal voorkomt.
Dit is een kathodische bescherming omdat het te beschermen metaaloppervlak in dit proces een kathode wordt.
Kathodische bescherming wordt vaak gebruikt voor het beschermen van stalen pijpleidingen die brandstof of water vervoeren, scheepsrompen, waterverwarmingstanks en offshore olieplatforms.

 1. Design modificatie

Een passieve maatregel om voor preventief onderhoud van corrosie is het ontwerpen van structuren op een manier die corrosie remt en daardoor de levensduur en duurzaamheid van alle anticorrosieve coatings verhoogt. In het ideale geval moeten de ontwerpen zodanig worden ontworpen dat het vasthouden van water en stof wordt voorkomen, de stroming van luchtstromen wordt vergemakkelijkt en spleten worden vermeden. Ten slotte moet het ontwerp ervoor zorgen dat de betreffende constructie toegankelijk is voor het uitvoeren van regelmatig onderhoud.

 1. Corrosie remmers

Tenslotte heb je nog een andere methode voor preventief onderhoud van corrosie. Namelijk het gebruik van corrosie-remmers. Dit zijn chemicaliën die reageren met het metaaloppervlak of gassen in de omgeving om de chemische reacties die corrosie veroorzaken te “remmen”. De remmers gebruikt men om het metaaloppervlak in een beschermende laag te coaten.
Er zijn twee vormen waarin men de remmende chemicaliën toepast:

 • Men mengt ze met een geschikt oplosmiddel. De resulterende oplossing brengt men vervolgens aan.
 • Of, met behulp van gangbare dispersietechnieken, brengt men ze als beschermlaag aan.

Het proces waarbij men corrosie-remmers toepast, noemt men passiveren.

Passiveren

In dit proces wordt een beschermend materiaal gebruikt om een laag over het metaaloppervlak aan te brengen. Deze laag is wat het oppervlak barricadeert tegen corrosie.

Factoren die de vorming van de laag beïnvloeden:

 • de omgevingstemperatuur
 • De pH van de omgeving
 • de chemische samenstelling van de omringende atmosfeer

Bijkomende voordelen van dit proces:

 • Een geleidelijke platina wordt gevormd op de structuur waar deze laag wordt aangebracht
 • De structuur wordt alleen maar mooier naarmate de tijd verstrijkt
 • Zichtbaar op daken met koperen dakpannen

Ander voorbeeld van passiveren:

 • De kleur van het vrijheidsbeeld
  • Over het beeld is een blauwgroen platina ontwikkeld
  • Fungeert als barrière tegen corrosie voor het koper eronder

Corrosie-remmers worden meestal gebruikt in:

 • chemische fabrieken
 • aardolieraffinaderijen
 • waterbehandelingsfabrieken.

Meer weten over corrosie? Lees dan meer over corrosie op deze pagina.

Preventief onderhoud - Handleiding tegen corrosie

Een directe stap die genomen kan worden is het in gebruik nemen van ons WD-40 Multi-Use Product. De spray is in staat om metalen onderdelen gedurende een bepaalde tijd te beschermen. Het is raadzaam om de WD-40 regelmatig opnieuw aan te brengen.

Meer weten? Lees alles over onze WD-40 Multi-use Product op de WD-40 Multi-use Product pagina. Voor meer informatie over onze  andere producten bekijk het gehele assortiment.