Privacybeleid

WD-40 VERKLARING BETREFFENDE PRIVACY EN COOKIES

23/06/2016

[WD-40 Company Ltd te Noorderpoort 97, NL-5916 PJ VENLO, Netherlands, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01755958 (“WD-40 Company Ltd”), (“wij” of “ons”) ] beheert deze website (de “website”). Wij nemen de privacy van de bezoekers van de website (“u”) zeer serieus. Wij verbinden ons tot naleving van de gegevensbeschermingswetgeving die het verwerken van uw persoonsgegevens reguleert en u diverse rechten met betrekking tot deze informatie geeft.

Deze verklaring betreffende privacy (de “verklaring”) is van toepassing op persoonsgegevens die wij van bezoekers van de website verzamelen en op persoonsgegevens die wij verkrijgen als wij diensten via de website aanbieden (de “diensten”).

Wij verstrekken deze verklaring omdat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij over u verzamelen, hoe deze worden beschermd en gebruikt en de omstandigheden waaronder zij mogen worden verstrekt. De term “gebruiker” verwijst naar bezoekers van de website en naar personen die gebruik van de diensten maken.

U mag onze diensten alleen gebruiken als u ouder dan 16 jaar bent.

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen, dus lees hem regelmatig opnieuw door. Als wij wezenlijke wijzigingen op deze verklaring aanbrengen, zullen wij u hiervan via e-mail of via een kennisgeving op de website op de hoogte stellen, en indien noodzakelijk zullen wij uw goedkeuring verkrijgen.

 1. Gegevens die wij verzamelen
 2. Ons gebruik van uw gegevens
 3. Het delen en bekendmaken van uw gegevens
 4. Marketingcommunicatie
 5. Internationale gegevensoverdracht
 6. Beveiliging
 7. Cookies
 8. Links naar andere sites
 9. Uw geüploade materiaal
 10. Uw rechten
 11. Het bijwerken van uw gegevens
 12. Contactinformatie
 1. 1. Gegevens die wij verzamelen

Deze verklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen van of die aan ons worden verstrekt door, gebruikers van onze website. Als u wilt weten waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, en met wie de gegevens kunnen worden gedeeld, en voor meer informatie over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, klikt u hier.

Als u via de website contact met ons opneemt kunnen wij u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, bedrijf, titel, telefoonnummer, e-mailadres en postadres. Daarnaast, indien u onze diensten wilt gebruiken of bepaalde informatie wilt downloaden, kunt u gevraagd worden om bepaalde aanvullende gegevens te verstrekken, zoals uw contactinformatie, beroep, werkgever, hobby’s, interesses, leeftijd, huwelijkse staat, opleiding en informatie over uw gezin.

Samengevoegde gegevens

Wij gebruiken gegevens over gebruikers om anonieme, samengevoegde statistieken voor operationele en marketingdoeleinden samen te stellen. Deze doelen omvatten benchmarking, het bepalen van de geschikte hoeveelheid hardware, het bepalen van het aantal werknemers dat nodig zal zijn om de diensten aan onze gebruikers te leveren en de rapportage van het aantal gebruikers dat gebruik van onze diensten maakt. Deze anonieme samengevoegde gegevens worden op geen enkele wijze zodanig gebruikt dat een individuele gebruiker kan worden geïdentificeerd.

 1. Ons gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt om:

 1. uw vragen te beantwoorden;
 2. de diensten aan u te leveren;
 3. uw deelname aan prijsvragen, enquêtes en aanbiedingen te ondersteunen; en
 4. met uw goedkeuring contact met u op te nemen om uw belangstelling voor ons bedrijf, onze producten en diensten verder te bespreken, en om u informatie over ons bedrijf (zoals marketingpromoties en evenementen) te sturen. Deze informatie wordt niet met derden voor hun eigen marketinggebruik gedeeld, tenzij u ons hier specifiek toestemming voor verleent. Als u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, laat dit ons dan weten. In onderdeel 4 van deze verklaring wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Voor nadere informatie over waarom en hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, klikt u hier.

 1. Het delen en bekendmaken van uw gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de reclame- en marketingberichten die u op de website ontvangt op u af te stemmen, of kunnen met externe bedrijven samenwerken om dit te doen. Samengevoegde gegevens die u niet identificeren kunnen met deze bedrijven worden gedeeld om deze afstemming te bereiken. Anonieme gegevens over click stream, aantal bekeken pagina’s berekend per pixel tag en samengevoegde demografische informatie kunnen ook met onze adverteerders en zakenpartners worden gedeeld.

Wij kunnen bovendien gegevens gebruiken betreffende uw bezoek aan de website om statistische analyse uit te voeren om belangstelling in en gebruik van de diverse delen van de website te meten. Wij kunnen dit soort informatie met relevante adverteerders of externe partijen delen. Wij verstrekken echter alleen samengevoegde data van deze analyses aan derden en geen specifieke gebruikersgegevens.

In bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens met derden zoals hieronder verder vermeld.

In verband met de website kunnen wij de diensten gebruiken van derden (d.w.z. technologieconsultants en CRM-verkopers) die tijdens de levering van de diensten aan ons toegang krijgen tot de gegevens die u ons heeft verstrekt. Elk van deze dienstverleners is contractueel verplicht om ons diensten te leveren op een wijze die overeenkomt met deze verklaring.

Onze werknemers, agenten en contractanten moeten een zakelijke reden hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met personen die ons helpen de diensten te beheren of leveren (d.w.z. administratie mededelingenbord, statistische analyse, gegevensverwerking en orderuitvoering), of met externe contractanten, agenten of sponsors die ons helpen met aspecten zoals administratie, beoordeling en prijsuitreiking met betrekking tot prijsvragen en promoties. Deze externe contractanten of agenten mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om ons een specifieke dienst te leveren en niet voor andere doeleinden.

Indien wij in de toekomst uw persoonsgegevens willen delen met derden die in een andere hoedanigheid dan als onze agenten of dienstverleners optreden, dan laten wij u dit weten en geven wij u de gelegenheid om dit te weigeren.

In het geval dat het bedrijf wordt verkocht of met een ander bedrijf wordt geïntegreerd worden uw gegevens aan onze adviseurs en de adviseurs van al onze mogelijke kopers bekendgemaakt, en aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf overgedragen.

Uw persoonsgegevens kunnen bekend worden gemaakt wanneer deze bekendmaking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit anders nodig is om onze rechten, de rechten van onze aangesloten bedrijven, de rechten of veiligheid van een persoon of het publiek en de rechten van onze gebruikers of een derde te beschermen.

 1. Marketingcommunicatie

Wij willen u periodiek per e-mail informatie sturen over andere, vergelijkbare producten of diensten van WD-40 die wellicht interessant voor u zijn (zoals nieuwsbrieven en reclameberichten). Wij doen dit alleen als u hiermee instemt en u kunt te allen tijde op een later tijdstip weigeren deze informatie van ons te ontvangen.

U kunt de verdere ontvangst van deze informatie afzeggen door:

 • het volgen van de opzeggingsinstructies in elk e-mailbericht dat wij u sturen; of door
 • contact met ons op te nemen met gebruik van de contactgegevens in onderdeel 12 hieronder.
 1. Internationale gegevensoverdracht

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Economische Regio (de “EER”). Als dit echter verandert, stellen wij u hiervan op de hoogte.

 1. Beveiliging

Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies, en tegen toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking door onbevoegden.

Wij volgen algemeen geaccepteerde sectornormen voor de bescherming van door gebruikers aan ons verstrekte persoonsgegevens, zowel tijdens verzending en na ontvangst ervan. Echter, geen enkele overbrengingsmethode via het internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig, en hoewel wij ernaar streven om commercieel acceptabele middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website gemakkelijker en nuttiger te maken. Als u de website bezoekt sturen onze servers een cookie naar uw computer. De cookies zelf identificeren u niet, maar herkennen in plaats daarvan de browser die u gebruikt.

Er zijn twee soorten cookies: sessie- en permanente cookies. Sessiecookies verdwijnen van uw computer als u uw webbrowser sluit of uw computer uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw computer nadat u uw browser heeft gesloten of uw computer heeft uitgeschakeld. U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in het “hulp”-bestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor heeft gekozen om uzelf aan ons bekend te maken, gebruiken wij sessiecookies die versleutelde informatie bevatten zodat wij u als unieke bezoeker kunnen identificeren.

Wij gebruiken permanente cookies die wij alleen kunnen lezen en gebruiken om browsers die de website al eens eerder hebben bezocht te herkennen. Als gebruikers ons identificeerbare gegevens over zichzelf verstrekken, wordt een uniek identificatiemiddel aan hen toegekend. Dit unieke identificatiemiddel is verbonden aan een permanente cookie die wij op de webbrowser van de gebruiker plaatsen. Wij zijn erg zorgvuldig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de informatie die in permanente cookies is opgeslagen. Zo slaan wij geen rekeningnummers of wachtwoorden in permanente cookies op.

Als u cookies die al op uw computer aanwezig zijn wilt wissen, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsinformatie op uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de directory waarin cookies worden opgeslagen kunt vinden.

Als u onze cookies wist of toekomstige cookies deactiveert, is het mogelijk dat u geen toegang tot bepaalde delen of functies van de website heeft.

Meer informatie over cookies vindt u op: www.allaboutcookies.org of op www.youronlinechoices.eu met nadere informatie over gedragsgericht adverteren en online privacy.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te bewegen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies, kunnen diensten waarom u heeft verzocht, zoals het herinneren van uw inloggegevens of artikelen in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Zo gebruiken wij Google Analytics cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, browsen of onze site gebruiken, en om gebieden aan te geven waarin wij verbeteringen kunnen aanbrengen zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen tonen nooit persoonsgegevens waaruit uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

Functionaliteitscookies

Deze cookies herinneren keuzes die u maakt zoals het land van waaruit u onze website bezoekt, taal en zoekparameters, zoals maat, kleur of productassortiment. Deze kunnen dan worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter bij uw keuzes past en om uw bezoeken beter afgestemd en plezieriger te maken. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem gemaakt zijn en deze cookies kunnen uw browsingactiviteiten op andere websites niet traceren.

Sociale-mediacookies

Met deze cookies kunt u op sociale media, zoals Facebook en Twitter, delen wat u op de website heeft gedaan. Deze cookies hebben wij niet onder controle. Raadpleeg het privacybeleid van deze sociale media over de wijze waarop hun cookies werken.

Logbestanden

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan ze op in logbestanden. Deze gegevens identificeren geen individuele gebruikers. Logbestanden omvatten internet protocol (“IP”) adressen, type browser, internet-serviceprovider, verwijs/verlaatpagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstreamgegevens. Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de website te beheren, te zien hoe gebruikers zich door de website bewegen en om demografische informatie over onze gebruikerskring als geheel te verzamelen. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan uw persoonsgegevens. Wij verzamelen bepaalde anonieme informatie van uw bezoek aan de website via webanalyse-oplossingen die standaard voor de sector en commercieel verkrijgbaar zijn, zoals Omniture Web Analytics.

Clear Gifs (Web Beacons)

Wij gebruiken clear gifs (ook wel web beacons genoemd) die ons helpen materiaal op de website beter te beheren door ons te vertellen welk materiaal effectief is. Clear gifs zijn zeer kleine grafische afbeeldingen met een unieke identificator, vergelijkbaar qua functie met cookies, en worden gebruikt om de online bewegingen van webgebruikers te traceren. Anders dan cookies die op de harde schijf van de computer van een gebruiker worden opgeslagen worden clear gifs onzichtbaar ingebed op webpagina’s en zijn even groot als de punt aan het eind van deze zin. Wij koppelen de informatie die door clear gifs wordt verzameld niet aan persoonsgegevens van gebruikers. Wij gebruiken clear gifs in onze e-mails op HTML-basis om ons te laten weten welke e-mails door ontvangers zijn geopend. Hiermee kunnen wij de doeltreffendheid van bepaalde berichten en van onze marketingcampagnes meten. Als u deze e-mails liever niet ontvangt, raadpleeg dan onderdeel 4 hierboven.

 1. Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van andere websites die u via een link op deze site wenst te bezoeken. Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen zodat u kunt begrijpen hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

 1. Uw geüploade materiaal

U dient zich ervan bewust te zijn dat als u opmerkingen, ideeën of suggesties tezamen met uw naam of initialen naar delen van de website uploadt, deze door andere gebruikers kunnen worden bekeken, of als u dit soort informatie direct aan ons verstrekt, wij uw opmerkingen, ideeën en suggesties en uw naam voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken.

Als u van mening verandert en niet langer wilt dat uw informatie op deze manier wordt gebruikt, dient u contact met ons op te nemen met gebruik van de contactinformatie in onderdeel 12 hieronder.

 1. Uw rechten

Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wenst, dient u contact met ons op te nemen met gebruik van de contactinformatie in onderdeel 12 hieronder, en voldoende informatie te verstrekken zodat u en uw informatie kunnen worden geïdentificeerd. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren, aan te vullen en te wissen om het gebruik ervan te beperken. U heeft tevens het recht om nadere informatie over de verwerking door ons van uw informatie te vragen.

U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door ons van uw persoonsgegevens.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door te allen tijde contact met ons op te nemen met gebruik van de contactinformatie in onderdeel 12 hieronder. Er zijn uitzonderingen op deze rechten; zo kan toegang worden geweigerd indien dit de privacyrechten van anderen zou schenden.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming of een gerechtelijke procedure in te stellen als u vindt dat uw rechten zijn geschonden.

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. Als u onze diensten gebruikt, vragen wij u ons gegevens te verstrekken. Als wij u vragen ons gegevens te verstrekken, zullen wij duidelijk maken of de gegevens waarom wij verzoeken verstrekt moeten worden om u de diensten te leveren waartoe u toegang wenst en of het verstrekken van gegevens waarom wij vragen optioneel is.

Als u niet langer marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de contactinformatie in onderdeel 12 hieronder.

 1. Het bijwerken van uw gegevens

Om de gegevens die wij bewaren te wijzigen of bewerken, kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de contactinformatie in onderdeel 12.

 1. Contactinformatie

[WD-40 Company Ltd] is de houder van uw persoonsgegevens. Als u vragen over deze verklaring heeft, neem dan contact met ons op het adres of telefoonnummer dat hieronder is vermeld.

WD-40 Company Ltd

Noorderpoort 97

NL-5916 PJ VENLO

Netherlands

Phone: +31 85 487 46 91

Fax: +31 30 2106666

www.wd40.nl